Google
 

Friday, January 24, 2014

My Husband’s Lovers: Ang Pag-ibig at Pagkamuhi kina FM at Meldy mula sa mga Martial Law Babies hanggang sa Kasalukuyang Henerasyon


The 2013 UP TWSC Public Forum Series:
Marcos Pa Rin! Ang mga Pamana at Sumpa ng Rehimeng Marcos
FORUM 5: My Husband’s Lovers: 
Ang Pag-ibig at Pagkamuhi kina FM at Meldy
mula sa mga Martial Law Babies hanggang sa Kasalukuyang Henerasyon

Martes, 4 Pebrero 2014, 9:00 n.u. – 12:00 n.t.
Pulungang Claro M. Recto (Faculty Center Conference Hall),
Bulwagang Rizal, Kolehiyo ng Arte at Literatura,
Unibersidad ng Pilipinas-Diliman

Please click here for the playlist of the audiovisual recordings of this public forum. 

Sa kulturang popular para sa kasalukuyang henerasyon, batis ng ligaya’t aliw ang mga imahen at gunita ng mag-asawang diktador. Dinadakila ng mga maka-Marcos ang imaheng matalinong strongman ni Marcos, habang si Imelda ang glamorosang jet-setter na kabiyak. Naglipana ang mga grupo sa social media, mga komento sa YouTube ng mga lumang propaganda videos na naka-upload doon, na tumitingin sa isang nakaraang maunlad, disiplinado, at ligtas sa ilalim ng mga Marcos. Sentral sa yaring nostalgia ang mga palabas ng rehimen na pinasimunuan ni Imelda—ang Manila Summit, Miss Universe pageant, Thrilla in Manila, Kasaysayan ng Lahi, Manila International Film Festival. Nandiyan ang mga nakatayo pa ring gusali ng Cultural Center of the Philippines (CCP), Folk Arts Theater, National Arts Center, at ang Manila Film Center. Maganda at kawili-wili si Imelda at dinadakila pa sa ibang bansa ng mga mahal na tao—nila Lyndon at Lady Bird Johnson, Queen Sirikit, Mao Zedong, Fidel Castro, Muammar Gaddafi, Mikhail Gorbachev, Queen Elizabeth, Richard Nixon, Pope Paul VI.

Pagkaalis ng mga Marcos sa Malakanyang, nadiskubre ang magagarang damit, alahas, artwork, at muwebles ng pamilya. Tumatak sa marami ang napakalaking koleksyon ng sapatos ni Imelda—na di kalauna’y naging simbolo ng profligacy ng mga Marcos. Naging bahagi ang koleksyong ito ng mga ari-arian ng pamilya na ibinuyangyang sa publiko ng administrasyong Corazon Aquino upang ipakita ang magarbong pamumuhay ng mga Marcos sa kabila ng dumaraming naghihirap sa bansa. Tampok din sa koleksyong ito ang larawan nila Ferdinand at Imelda bilang sila Malakas at Maganda, ang dalawang maalamat na pigurang pinagmulan diumano ng lahing Filipino—bahagi ng Oplan Mystique, ayon kay Primitivo Mijares, na layuning bumuo ng mythical na pundasyon na susuporta sa Bagong Lipunan ni Marcos. Sa “bagong lipunang” ito, sila Ferdinand at Imeda ang Apo at Ina—si Ferdinand ang makisig na amang sisigurado na protektado at hindi nagkukulang sa pangangailangan ang mga anak, habang si Imelda ang maganda at mapagmahal na inang mapagkalinga sa mga anak.

Habang malinaw kung saan kumikiling ang mga kulay-rosas na gunita ng rehimeng Marcos na tinalakay sa taas, malabo naman ang nais iparating ng mga representasyon ng mag-asawang Ferdinand at Imelda sa kulturang popular, natatangi na ang kay Imelda. Nariyan ang concept album na ginawa ng mga Amerikanong musikero na sina David Byrne at Fatboy Slim na patungkol sa buhay ni Imelda at kamakailan lamang ay hinalaw sa isang musical na ipinalabas sa The Public Theatre sa New York. Sa parehong album at musical, si Imelda ay ang kahali-halinang ambassador na makakatulong sa kanyang bansa at asawa sa pagiging glamorosang diva na pinangarap niya mula pa noon. Maraming bumatikos kay Byrne sa depiksyong ito, pero ayon kay Ian Buruma (New York Review of Books, May 7, 2013), “the tawdry allure…seems right to me. It was precisely the pop glamor of the Marcos dictatorship that made it so insidious.”

Hihimayin sa forum na ito ang pantasyang bumabalot sa imahe ng mag-asawang Marcos—isang pantasyang binuo noong nasa kapangyarihan si Ferdinand, nabuway nang mapatalsik siya sa puwesto, at pumapaimbulong muli sa social media at kulturang popular. Susuriin kung ang nagbabagong manipestasyon ng pantasyang ito, mula sa pagiging bahagi ng propaganda ng rehimeng Marcos at ng pang-araw-araw na buhay ng mga Martial Law babies, hanggang sa kasalukuyang pagtawid ng pantasyang ito sa lupalop ng kulturang popular.


PROBISYUNAL NA PROGRAMA

9:00 – 9:30
PAGPAPATALA

9:30 – 9:35
PAUNANG PAGBATI
Ricardo T. Jose, PhD
Direktor, Third World Studies Center at
Propesor, Departamento ng Kasaysayan
Kolehiyo ng Agham Panlipunan at Pilosopiya
Unibersidad ng Pilipinas-Diliman

9:35 – 9:45
PAGPAPAKILALA NG MGA TAGAPAGSALITA
Ma. Luisa T. Camagay, PhD
Propesor, Departamento ng Kasaysayan
Kolehiyo ng Agham Panlipunan at Pilosopiya
Unibersidad ng Pilipinas-Diliman

9:45 – 10:10
Teresita G. Maceda, PhD
Propesor
Departamento ng Filipino at Panitikang Pilipino
Kolehiyo ng Arte at Literatura
Unibersidad ng Pilipinas-Diliman

10:10 – 10:35
Frank Cimatu
Patnugot, Mondo Marcos at
Correspondent, Philippine Daily Inquirer

10:35 – 10:55
Raissa Robles
Correspondent, South China Morning Post at
Publisher at Webmaster, raissarobles.com

10:55 – 11:50
TALASTASAN

11:50 – 12:00
PAGLALAGOM
Ma. Luisa T. Camagay, PhD
Propesor, Departamento ng Kasaysayan
Kolehiyo ng Agham Panlipunan at Pilosopiya
Unibersidad ng Pilipinas-Diliman

No comments:

Post a Comment