Google
 

Friday, April 13, 2018

JOB OPENING: RESEARCH ASSOCIATE

DUE DATE FOR SUBMISSION OF APPLICATION IS 25 APRIL 2018, 5:00 P.M.

Students graduating this June 2018 may apply.

Interested applicants must submit the following in pdf at twsc.updiliman@up.edu.ph or at uptwsc@gmail.com:

 • an application letter addressed to the director of TWSC; 
 • comprehensive résumé with at least two references;
 • diploma from the University of the Philippines as proof of a degree in social science or related course (a requirement waived for those just about to graduate);
 • copy of grades (TOR, TCG, or from the CRS); and 
 • an essay of no more than 1,000 words in Filipino answering this question: Sasaksi ka ba sa tokhang?
In sending the requirements, use this as email subject: RA April 2018 Application.

The research associate will take on these tasks on a full-time basis, i.e. eight hour a day work at the office (forty hours a week, twenty-two days a month), unless doing field research:
 • assist in planning, research, and coordination of the project “Violence, Human Rights, and Democracy in the Philippines";
 • serve as associate editor of Kasarinlan: Philippine Journal of Third World Studies who will do plagiarism check and preliminary editorial evaluation on submitted manuscripts and copy edit and layout papers accepted for publication; 
 • assist in the conduct of other activities by the TWSC.
The research associate will receive PHP 25,000.00 every month as gross compensation.

Initially, the research associate will sign a three-month contract. After the probationary period, the contract will be for a year and can be renewed annually.

Wednesday, March 14, 2018

An invitation to Forum 2 of the 2018 TWSC Public Forum Series "Sa Bungad ng Diktadura?"


FORUM 2
Puro Bato na Ba ang mga Unipormado? 
Ang mga Militar at Pulis sa Bingit ng Pagbabagong Konstitusyonal
10 Abril 2018 (Martes), 1:00 – 4:00 n.h.
Benitez Theater, College of Education
University of the Philippines-Diliman


Mga Kumpirmadong Tagapagsalita: 

RODOLFO G. BIAZON
Chief-of-Staff, Armed Forces of the Philippines, 1991
Senator, 1992-1995, 1998-2010

GARY C. ALEJANO
Captain, Philippine Marine Corps
House Representative
Magdalo para sa Pilipino Partylist

FRANCISCO ASHLEY L. ACEDILLO
First Lieutenant, Philippine Air Force
President, Institute of Policy, Strategy and Developmental Studies Inc.
(Please click HERE for Mr. Acedillo's paper)

Please click HERE for the video recordings of the public forum.


Tungkol sa Forum:

Kung bubuwagin ang kasalukuyang Saligang Batas, ano ang gagabay sa sandatahang lakas at pambansang pulisya na manatiling tapat sa bansa at sa sambayanang Filipino?

At ang singhalagang tanong: kung ang pagpapalit ng konstitusyon mauwi na naman sa pagkakaluklok ng isang diktador, magiging para kanino ang mga militar at kapulisan? 

Nakatala sa kasaysayan ng bansa ang pagkahubog ng mga pinunong unipormado na isinanla ang kanilang sarili sa supremong pinuno gaano man ito kabaluktot kapalit ng pagdami ng estrelya sa kanilang balikat at buhay na ubod-rangya matapos manungkulan. Para masigurong hawak ang marahas na pwersa ng estado, kalakaran sa mga diktador ang magkaroon ng mga sarili nilang bata sa loob ng mga institusyong militar. Ang mga pinakapaborito, pinagkakalooban pa ng espesyal na kapangyarihan. Pinamumutiktik rin ng mga retiradong sundalo at pulis ang kawanihan ng diktadura. Pero sa parehong kasaysayan makikita rin ang mga lider mula sa kapulisan at sandatahang lakas na nakipagbasag-ulo sa kanilang mismong commander-in-chief sa punto ng prinsipyo. Ang iba nagiging lider ng pwersang oposisyon.

Layunin ng forum na ito na pakinggan ang ilan sa mga natatanging lider militar na dumaan sa ganitong pagsubok. Batay sa kanilang karanasan at natutunang aral sa mahabang panahon ng paglilingkod nila sa bayan, anong mga oportunidad at panganib ang nakaamba ngayon sa pinanggalingan nilang institusyon? Ano ang nakikita nilang magiging tugon ng kapulisan at ng sandatahang lakas? Ano ang ibubunga sa bayan ng mga tugon na ito? 

Marahas at makapangyarihang makinarya ng estado ang pinapatakbo ng mga kawal at kapulisan. Sa kanilang papel bilang tagapagtanggol ng bayan kaya nila itong ipanggapi ng kaaway. O gawing teribleng instrumento para siilin ang taumbayan. Kung hindi uusisain ng lipunang kanilang dapat pinaglilingkuran ang kanilang mga layunin at katapatan, parang tinalikuran na rin ng lipunang ito ang katotohanang sa isang demokrasya lagi’t lagi na at sa lahat ng panahon dapat nananaig ang awtoridad na sibilyan sa awtoridad na militar. Utak bato lamang ang aayaw sa ganitong reyalidad at mas pipiliin ang buhay na dinidiktahan lamang ng isang lider na dinadakila.

---
Ang public forum na ito ay LIBRE at BUKAS SA LAHAT. Para sa unang forum ("Matotokhang ba ang 1987 Constitution?") ng series na ito, bisitahin ang post na ito.


PHOTOS


Tuesday, March 06, 2018

An invitation to a forum on Dengvaxia


Bangungot ng Dengvaxia
Tanong ng taumbayan: May tunay bang nagmalasakit sa ating kalusugan at kapakanan?
9 March 2018 (Friday), 1:00 - 5:00 PM
UP Center for Integrative and Development Studies (UP CIDS)
Lower Ground Floor, Ang Bahay ng Alumni,
UP Diliman, Quezon City

Dengvaxia has become a household word for better or for worse. The subject of current marathon hearings in both Houses of Congress, it is also at the center of a raging controversy. Some defend the product and the program that implemented it as one whose benefits outweigh the possible harm. Others point out that potential harm raised red flags that indicate the precautionary principle as a better guide for action.

More than 800,000 school children have been vaccinated with Dengvaxia. The announcement of Sanofi Pasteur in November 2017 that the vaccine may bring increased risk of severe dengue in children who have not had dengue before vaccination caused alarm and panic among the public, especially among the parents of vaccinated children. Inevitably, this new development raised many questions demanding immediate answers. Soon the dengue manufacturer, Sanofi Pasteur, the DOH officials, dengue vaccine experts, public health and medical professionals, the Public Attorney’s Office, media and the public all weighed in.

It is not the intention of the forum to find out who is right nor who is wrong. Nor to point out the guilty and the culpable. This is for Congress and the courts to define. One thing stands clear -- public health was put at risk. It is from this vantage point that we approach the issue of Dengvaxia. We need to understand what happened, how it happened, who were the players, what vested interests played out, what lapses, omissions and negligence transpired, and above all, how can we avoid a similar public health problem, if not fiasco, from happening again in the future.

Finally, one dominant issue in the entire scenario demands closer scrutiny -- the role and involvement of Sanofi Pasteur, the manufacturer of Dengvaxia. It is hoped that from the discussions, one will acquire a better discernment of how corporate interest intervenes and intersects with the medical world and impacts the public health system.

Simply stated, the forum aims to:
1. review how Dengvaxia was introduced and developed as a public health program;
2. understand what went wrong; and
3. gather hard-earned lessons from this experience to move forward.

The forum may not achieve all it sets out to do, but let this be a beginning to continuing discussions and dialogue to assert the primacy of public health as a national policy.

SPEAKERS

Dr. Walden Bello
Maria Fatima Villena
Mercedes Fabros
Amihan Abueva
[Parents of vaccinated children]

REACTOR
Dr. Ramon P. Paterno

This forum is OPEN and FREE TO THE PUBLIC.

This forum is organized by the Alternative Budget Initiative Health Cluster, Dignidad, Focus on the Global South, Trade Justice Pilipinas, and Womanhealth, and co-sponsored by the UP CIDS Program on Alternative Development and the UP Third World Studies Center.

Monday, February 26, 2018

Nangangailangan ang TWSC ng Isang Kawaksing Mananaliksik

Kailangang isumite ng interesadong aplikante sa twsc.updiliman@up.edu.ph o sa uptwsc@gmail.com ang pdf ng sumusunod:

 • liham ng aplikasyon na naka-address sa direktor ng TWSC;
 • kumprehensibong résumé;
 • diplomang nagpapatunay na nagtapos sa Unibersidad ng Pilipinas ng anumang kursong agham panlipunan o kaugnay nitong disiplina;
 • kopya ng mga gradong natanggap (TOR, TCG, o galing CRS); at
 • isang sanaysay sa Ingles na hindi hihigit sa 1,000 salita na sumasagot dito: describe a violent act and its nonviolent alternative.
Ilagay na subject ng inyong email: RA Aplikasyon Marso 2018.

Gagampanan ng mapipiling kawaksing mananaliksik ang mga sumusunod na gawain:
 • tagapag-ugnay ng proyektong “Violence, Human Rights, and Democracy in the Philippines,” kung saan siya tutulong sa pagpaplano at pamamahala ng mga gawaing pampananaliksik at administratibo;
 • kawaksing editor ng Kasarinlan: Philippine Journal of Third World Studies kung saan siya magsasagawa ng plagiarism check at paunang editoryal na pagsusuri sa mga isinumiteng papel, at magkacopyedit at layout ng mga papel na tinanggap at ilalathala;
 • at tumulong sa iba pang mga gawain ng TWSC. 
Para sa mga nasabing gawain tatanggap ang kawaksing mananaliksik ng kabuuang sahod na PHP 25,000.00.

Sa simula, tatlong buwan muna ang itatagal ng kontrata upang masubok ang kaangkupan ng napili sa trabaho. Sakaling magpakita ng husay at dedikasyon ang napili, bibigyan siya ng taunang kontrata.

Tatanggap lamang ng aplikasyon hanggang eksaktong 5:00 n.h., 22 Marso 2018.

Thursday, February 08, 2018

An invitation to Forum 1 of the 2018 TWSC Public Forum Series, "Sa Bungad ng Diktadura?"


MATOTOKHANG BA ANG 1987 CONSTITUTION?

Alamin ang sagot ng mismong mga miyembro ng 1986 Constitutional Commission na sina Ponciano Bennagen, Florangel Rosario Braid, Edmundo G. Garcia, at Wilfrido Villacorta.

Dumalo at makilahok sa isang malayang talakayan sa Benitez Theater, College of Education, University of the Philippines Diliman sa 23 Pebrero 2018 (Biyernes), mula 1:00-4:00 ng hapon. Si Propesor Randy David ang moderator ng public forum.

Sa pamamagitan ng forum na ito inilulunsad ang "Sa Bungad ng Diktadura? Ang 2018 Third World Studies Center Public Forum Series."

* * *

At the time of this forum we will be celebrating the thirty-second anniversary of the EDSA Revolution. The Filipino people still bears the consequences of this historic event. One of its foremost legacies is now the center of utmost scrutiny: the 1987 Constitution.

The members of the 1986 Constitutional Commission were not voted into office. Then president Corazon Aquino chose them. But they were able to write a constitution, that, as stated in its preamble, would be the basis of a “just and humane society” with a government “that shall embody our ideals and aspirations, promote the common good, conserve and develop our patrimony, and secure to ourselves and our posterity, the blessings of independence and democracy under the rule of law and a regime of truth, justice, freedom, love, equality, and peace.” This lofty aim we should understand in the context of the fall and dismantlement of an autocratic regime—a regime that through state forces ever loyal to a dictator hoping to cling eternally to power, imprisoned, tortured, and killed thousands—and the promise of a more democratic means of governance by the Aquino administration.

This forum considers the 1987 Constitution not a sacred text worthy only of veneration nor an outdated piece of paper easy to discard. Past administrations have tried to tinker with it. None succeeded. This is proof of the Constitution’s continuing potency and relevance and of its being a constant magnet to the power-hungry horde. It is under this very same constitution that Rodrigo Roa Duterte was sworn into the presidency. A president that refers to himself a dictator and a fascist. Sobriquets not belied by his continuing support for bloody purges of those he considers as the scum and dregs of society—a patent disregard of what the 1987 Constitution intends for a just and humane society.

Is this how the 1987 Constitution will end? Bludgeoned, bloodied, dead in a ditch, wrapped in a packaging tape with a sign that reads: ‘Wag Tularan.

Read here the statement of some of the members of the 1986 Constitutional Commission. See link as well for a summary of Dr. Wilfrido Villacorta's presentation.

Click here for the video recordings of the public forum.

* * *

Sa Bungad ng Diktadura? 
Ang 2018 Third World Studies Center Public Forum Series

Ngayon at sa mga susunod na taon, pilit na isasailalim sa mga ‘di pa nasubukang pagbabago ang Saligang Batas. Rerebisahin ito, babaguhin para umakma sa desinyo ng federalismo, at sa kung anupamang mga retoke at maniobra na hindi pa lantad sa ngayon. Nang huli nating sinubok ang ganitong sabay-sabay, magulo, at malabong mga pagbabago sa pinakabatayang batas ng ating bansa, nasamantala ang oportunidad para mailuklok ang isang diktador. Ano ang garantiya na natuto na tayo sa ating kasaysayan at malalagpasan natin ang ganitong panganib?

Nang mapatalsik ng Pag-aalsang EDSA ang diktadura ni Ferdinand Marcos, muling binuhay ng administrasyon ni Corazon Aquino ang mga institusyon ng demokrasya. Binuo ang Saligang Batas ng 1987 upang hindi na muling mapasailalim ang bansa sa isang pang diktadura. “Never Again” ang katagang inukit sa panahon bilang pananda sa tapang at determinasyon ng henerasyon ng mga Filipino na bumalikwas laban sa isang diktador.

Ngunit ang paglaya ay kalahati lamang ng walang katapusang pagkilos para sa demokrasya. Sa ‘di man ginusto o inasahang bunga, ang mga mismong institusyon na ito ay siya ring tinutuligsang nagkukulang o sira. Kaya sa seryeng ito ng mga pampublikong talakayan, nakatuon ang usapan sa batas at sa monopolyo ng dahas  ng estado, ang mga pangunahing institusyon na agad na kokontrolin ng isang diktador, at kapag nakontrol na, ang pinakamahirap ding kalabanin ng taumbayan.

Sa unang forum, mapapakinggan ang pagsusuri at mga babala ng mga pangunahing nakakaalam ng diwa ng ating Saligang Batas ngayon—ang mga nagbalangkas nito. Sa ikinikilos ng kasalukuyang administrasyon, may mga palatandaan bang mababago ang kanilang isinulat upang bigyang-daan ang isa na namang mapang-abusong rehimen?

Sa ikawalang forum, tatalakayin, sa pangunguna ng mga dating miyembro ng Korte Suprema at mga iskolar ng konstitusyon, kung ano ang mga posibleng mangyari sa hudikatura kung ang Saligang Batas malagay sa purgatoryo ng mga emyenda o kung tuluyan itong palitan.

Sa ikatlo’t huling forum, maipapaliwanag ng mga dating naka-unipormeng tagapagpatupad ng batas  kung ano-anong mga hamon ang haharapin ng kanilang institusyon sa oras na makulayan ng mga partikular na interes ang proseso ng pagpapalit o pag-iemyenda ng konstitusyon.

Kailangan nating usisain at papanagutin lagi, hindi lamang ang may hawak ng kapangyarihan, kundi kahit ang mga taong nagtalaga kung ano ang halaga at bisa ng kapangyarihang ito. Nagsisilbing okasyon ang kasalukuyang banta ng diktadura upang bigyang diin ang pagtitimbang na ito, at upang mabantayan ang mga nakaambang pandarahas sa mga demokratikong institusyon ng bansa.PHOTOS


Wednesday, January 24, 2018

An invitation to the Philippine launch of A Time to Rise


PHILIPPINE BOOK LAUNCH:
A Time to Rise: Collective Memoirs of the Union of Democratic Filipinos (KDP)
Conference Hall, UP Center for Integrative and Development Studies
Lower Ground Floor, Ang Bahay ng Alumni
University of the Philippines-Diliman
2 February 2018 (Friday), 4:00 - 6:00 PM


The Program on Alternative Development and the Program on Social and Political Change of the UP Center for Integrative and Development Studies, the UP Third World Studies Center, the Department of Political Science, UP Diliman, and Laban ng Masa invite the public to the Philippine book launch of A Time to Rise: Collective Memoirs of the Union of Democratic Filipinos (KDP) edited by Rene Ciria Cruz, Cindy Domingo, and Bruce Occena, with foreword by Augusto F. Espiritu.

Ms. Domingo, one of the book's editors, will be present at the launch event.

This book launch is FREE and OPEN TO THE PUBLIC.


ABOUT THE BOOK

In the politically turbulent 1970s and '80s, a revolutionary organization emerged in the Filipino American community. Overcoming cultural and class differences, the Union of Democratic Filipinos (KDP) members joined in a single national organization to mobilize for civil rights in the United States and for democracy and national liberation in the Philippines.

A Time to Rise collects forty-three personal accounts by participants in the struggle, providing a full and multifaceted picture of KDP recruitment, organizing, and training, including women's central role in the organization and its leadership. Many stories involve the long road to justice for murdered KDP and union leaders Silme Domingo and Gene Viernes, culminating in the 1989 landmark victory in the federal civil suit against Ferdinand and Imelda Marcos and their codefendants. These memoirs offer political insights and stirring examples of courage that resonate today.


Refreshments will be provided.