Google
 

Wednesday, March 14, 2018

Forum 2: Puro Bato na Ba ang mga Unipormado? | Sa Bungad ng Diktadura? Ang 2018 Third World Studies Center Public Forum Series


FORUM 2
Puro Bato na Ba ang mga Unipormado? 
Ang mga Militar at Pulis sa Bingit ng Pagbabagong Konstitusyonal
10 Abril 2018 (Martes), 1:00 – 4:00 n.h.
Benitez Theater, College of Education
University of the Philippines-Diliman


Mga Kumpirmadong Tagapagsalita: 

RODOLFO G. BIAZON
Chief-of-Staff, Armed Forces of the Philippines, 1991
Senator, 1992-1995, 1998-2010

GARY C. ALEJANO
Captain, Philippine Marine Corps
House Representative
Magdalo para sa Pilipino Partylist

FRANCISCO ASHLEY L. ACEDILLO
First Lieutenant, Philippine Air Force
President, Institute of Policy, Strategy and Developmental Studies Inc.
(Please click HERE for Mr. Acedillo's paper)

Please click HERE for the video recordings of the public forum.


Tungkol sa Forum:

Kung bubuwagin ang kasalukuyang Saligang Batas, ano ang gagabay sa sandatahang lakas at pambansang pulisya na manatiling tapat sa bansa at sa sambayanang Filipino?

At ang singhalagang tanong: kung ang pagpapalit ng konstitusyon mauwi na naman sa pagkakaluklok ng isang diktador, magiging para kanino ang mga militar at kapulisan? 

Nakatala sa kasaysayan ng bansa ang pagkahubog ng mga pinunong unipormado na isinanla ang kanilang sarili sa supremong pinuno gaano man ito kabaluktot kapalit ng pagdami ng estrelya sa kanilang balikat at buhay na ubod-rangya matapos manungkulan. Para masigurong hawak ang marahas na pwersa ng estado, kalakaran sa mga diktador ang magkaroon ng mga sarili nilang bata sa loob ng mga institusyong militar. Ang mga pinakapaborito, pinagkakalooban pa ng espesyal na kapangyarihan. Pinamumutiktik rin ng mga retiradong sundalo at pulis ang kawanihan ng diktadura. Pero sa parehong kasaysayan makikita rin ang mga lider mula sa kapulisan at sandatahang lakas na nakipagbasag-ulo sa kanilang mismong commander-in-chief sa punto ng prinsipyo. Ang iba nagiging lider ng pwersang oposisyon.

Layunin ng forum na ito na pakinggan ang ilan sa mga natatanging lider militar na dumaan sa ganitong pagsubok. Batay sa kanilang karanasan at natutunang aral sa mahabang panahon ng paglilingkod nila sa bayan, anong mga oportunidad at panganib ang nakaamba ngayon sa pinanggalingan nilang institusyon? Ano ang nakikita nilang magiging tugon ng kapulisan at ng sandatahang lakas? Ano ang ibubunga sa bayan ng mga tugon na ito? 

Marahas at makapangyarihang makinarya ng estado ang pinapatakbo ng mga kawal at kapulisan. Sa kanilang papel bilang tagapagtanggol ng bayan kaya nila itong ipanggapi ng kaaway. O gawing teribleng instrumento para siilin ang taumbayan. Kung hindi uusisain ng lipunang kanilang dapat pinaglilingkuran ang kanilang mga layunin at katapatan, parang tinalikuran na rin ng lipunang ito ang katotohanang sa isang demokrasya lagi’t lagi na at sa lahat ng panahon dapat nananaig ang awtoridad na sibilyan sa awtoridad na militar. Utak bato lamang ang aayaw sa ganitong reyalidad at mas pipiliin ang buhay na dinidiktahan lamang ng isang lider na dinadakila.

---
Ang public forum na ito ay LIBRE at BUKAS SA LAHAT. Para sa unang forum ("Matotokhang ba ang 1987 Constitution?") ng series na ito, bisitahin ang post na ito.


PHOTOS


Tuesday, March 06, 2018

An invitation to a forum on Dengvaxia


Bangungot ng Dengvaxia
Tanong ng taumbayan: May tunay bang nagmalasakit sa ating kalusugan at kapakanan?
9 March 2018 (Friday), 1:00 - 5:00 PM
UP Center for Integrative and Development Studies (UP CIDS)
Lower Ground Floor, Ang Bahay ng Alumni,
UP Diliman, Quezon City

Dengvaxia has become a household word for better or for worse. The subject of current marathon hearings in both Houses of Congress, it is also at the center of a raging controversy. Some defend the product and the program that implemented it as one whose benefits outweigh the possible harm. Others point out that potential harm raised red flags that indicate the precautionary principle as a better guide for action.

More than 800,000 school children have been vaccinated with Dengvaxia. The announcement of Sanofi Pasteur in November 2017 that the vaccine may bring increased risk of severe dengue in children who have not had dengue before vaccination caused alarm and panic among the public, especially among the parents of vaccinated children. Inevitably, this new development raised many questions demanding immediate answers. Soon the dengue manufacturer, Sanofi Pasteur, the DOH officials, dengue vaccine experts, public health and medical professionals, the Public Attorney’s Office, media and the public all weighed in.

It is not the intention of the forum to find out who is right nor who is wrong. Nor to point out the guilty and the culpable. This is for Congress and the courts to define. One thing stands clear -- public health was put at risk. It is from this vantage point that we approach the issue of Dengvaxia. We need to understand what happened, how it happened, who were the players, what vested interests played out, what lapses, omissions and negligence transpired, and above all, how can we avoid a similar public health problem, if not fiasco, from happening again in the future.

Finally, one dominant issue in the entire scenario demands closer scrutiny -- the role and involvement of Sanofi Pasteur, the manufacturer of Dengvaxia. It is hoped that from the discussions, one will acquire a better discernment of how corporate interest intervenes and intersects with the medical world and impacts the public health system.

Simply stated, the forum aims to:
1. review how Dengvaxia was introduced and developed as a public health program;
2. understand what went wrong; and
3. gather hard-earned lessons from this experience to move forward.

The forum may not achieve all it sets out to do, but let this be a beginning to continuing discussions and dialogue to assert the primacy of public health as a national policy.

SPEAKERS

Dr. Walden Bello
Maria Fatima Villena
Mercedes Fabros
Amihan Abueva
[Parents of vaccinated children]

REACTOR
Dr. Ramon P. Paterno

This forum is OPEN and FREE TO THE PUBLIC.

This forum is organized by the Alternative Budget Initiative Health Cluster, Dignidad, Focus on the Global South, Trade Justice Pilipinas, and Womanhealth, and co-sponsored by the UP CIDS Program on Alternative Development and the UP Third World Studies Center.